FOLK OG FÆ I JORDNÆR

Her er alle der kan kontaktes omkring ting der er sket og ting der skal komme

BESTYRELSE

Lone Iven
egenkontrol og hygiejne
tlf: 2273 9334
lone.iven@hotmail.com

Morten Agergaard
tlf: 3062 2430
mortenagergaard@me.com

Lars Vingtoft
kasserer
tlf: 5042 2937
lars@vingtoft.com

Kristine Rasmussen
formand og indkøb
tlf: 5161 6835
 mail@kristinekrasmussen.dk

Johan Pelck Olsen
medlemsbetalinger
tlf:3077 2998
johanpelckolsen@gmail.com,

Christina Helvad
arrangementer, nyhedsbreve og kunsthåndværkerhjørne
tlf: 2680 3016
helvadchristina@gmail.com

Kim Müller
tlf:40797810
mail@leadtochange.dk

 

KONTAKTER I JORDNÆR

Gadeledsvej 7, 3400 Hillerød

Generel kontakt til Jordnær
mail@koebmandjordnaer.dk

Kontakt indkøbsafdelingen
kristine@koebmandjordnaer.dk

Kontakt arrangementsafdelingen
event@koebmandjordnaer.dk

Kontakt økonomiansvarlig
penge@koebmandjordnaer.dk

 

Spørgsmål vedrørende Cafèvagter
metteehmer@gmail.com

Spørgsmål vedrørende hygiejenekurser
lone.iven@hotmail.com

 

Spørgsmål vedrørende indkøbsmodul
bo@happyeverafter.dk